Tiltak på grunn av Koronavirus

Oppdaterte retningslinjer for Karismakirken 
Oppdatert 07. mai 2021 kl 12:00

(for english, scroll down)

Gudstjenstene kl.12:00 hver søndag er åpne for fysisk fremmøte , det er påmelding fra hjemmesiden , gudstjensten sendes også på Livesteram og facebook

SØNDAG 19 (Gudstjenesten kl 19) og KARISMA YOUTH ALIVE (tenåringsarbeidet) sendes på Zoom

For å bidra til å hindre smitte er det fire punkter som skal følges:

  • Dersom du er syk skal du ikke delta på arragementer.
  • Opprettholde god hygiene
  • Holde god avstand til hverandre, og ha minst mulig kontakt mellom personer - unngå håndhilsing, klemming osv.
  • Bruk munnbind på vei ut og inn fra kirkesal, da det er vanskelig og holde 1 metern på vei inn og ut.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av invetar og utstyr

Vi ønsker ikke å gripes av frykt eller bidra til økt bekymring, men vil heller ikke risikere liv og helse på grunn av uaktsomhet. La oss handle utfra kjærlighet og vise solidaritet og omtanke for dem som befinner seg i noen av risikogruppene. «La alt dere gjør, skje i kjærlighet» 1.Kor 16:14.

Det er nå vi kan handle kollektivt, og sammen bidra til at smitten bremser opp og ikke brer seg ukontrollert i samfunnet. Ved å ta en felles dugnad sammen med samfunnet ellers – næringslivet, kommunen og helsemyndighetene, kan vi være med å bidra til redusert smittespredning.
Da er det viktig at vi løfter i flokk.

Er du smittet? Meld ifra til oss på post@karisma.no

Trenger du forbønn eller noen å snakke med?

Kilder der du kan finne mer informasjon:

Folkehelseinstituttet - https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
Helsenorge - https://helsenorge.no/
Stavanger Kommune - https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/

Med vennlig hilsen

Den daglige ledelse og lederskapet i Karismakirken.

__________________________________________

Updated guidelines for Karismakirken regarding the ongoing virus outbreak
Updated April 30th, 2021 at 12:00 am

Due to the ongoing infection situation with the coronavirus / covid-19, the SUNDAG 12 (12 pm) Services are DIGITAL (On livestream and Facebook),  The Sunday Service will be bordcasted through Livestream as well. Feel free to follow us here - https://livestream.com/karismakirken

SUNDAY 19 (19pm Service) and Karisma Youth Alive (teanagers)  Zoom. 

We do not want to be gripped by fear or contribute to growing concern, but we neither want to risk life and health due to negligence. Let's act on the basis of love and show solidarity and consideration for those who are in some of the risk groups. “Let all that you do be done with love.” 1 Corinthians 16:14.

It is now that we can act collectively, and together help prevent the infection from furhter spreading uncontrollably in society. By acting together with the rest of the community – like the business sector, the local and national authorities, health authorities, we can help to reduce the spread of infection.
Then it is important that we do this together.

To stop the covid-19 from spreading, follow these instructions:

  • If you are infected, stay home and participate through livestream.
  • Maintain good hygene
  • Keep good distance from eachother, and avoid handshakes, hugging etc
  • Keep the touching of the common fixtures and equipment to a minimum

Are you infected? Let us know on post@karisma.no

Do you need someone to pray for you, or need someone to talk to:

Sources for more information:

Folkehelseinstituttet - https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
Helsenorge - https://helsenorge.no/
Stavanger Kommune - https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/
 

Best regards
The leadership in Karismakirken

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone