Tiltak på grunn av Koronavirus

Oppdaterte retningslinjer for Karismakirken 
Oppdatert 13.august 2020 kl 10:00

(for english, scroll down)

På grunn av tiltakene mot spredning av Koronaviruset har vi satt ut lapper med smilefjes på de stolene som skal brukes i storsalen for å overholde 1 meters avstand. Vi har gudstjenester som vanlig kl 12:00 hver søndag, men sender dem også via Livestream og FB, både på norsk og engelsk. Alle er velkomne til gudstjenesten men det er også mulig å følge oss fra Karisma.no ca kl 12:30 ( kun talen )

For å bidra til å hindre smitte er det fire punkter som skal følges:

  • Dersom du er syk skal du ikke delta på arragementer.
  • Opprettholde god hygiene
  • Holde god avstand til hverandre, og ha minst mulig kontakt mellom personer - unngå håndhilsing, klemming osv.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av invetar og utstyr

Vi ønsker ikke å gripes av frykt eller bidra til økt bekymring, men vil heller ikke risikere liv og helse på grunn av uaktsomhet. La oss handle utfra kjærlighet og vise solidaritet og omtanke for dem som befinner seg i noen av risikogruppene. «La alt dere gjør, skje i kjærlighet» 1.Kor 16:14.

Det er nå vi kan handle kollektivt, og sammen bidra til at smitten bremser opp og ikke brer seg ukontrollert i samfunnet. Ved å ta en felles dugnad sammen med samfunnet ellers – næringslivet, kommunen og helsemyndighetene, kan vi være med å bidra til redusert smittespredning.
Da er det viktig at vi løfter i flokk.

Er du smittet? Meld ifra til oss på post@karisma.no

DIREKTESENDT TALE I GUDSTJENESTE
hver Søndag kl 12:30 på Livestream/Vimeo og Facebook 

Trenger du forbønn eller noen å snakke med?

Kilder der du kan finne mer informasjon:

Folkehelseinstituttet - https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
Helsenorge - https://helsenorge.no/
Stavanger Kommune - https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/

Med vennlig hilsen
Lederråd og styre i Karismakirken

__________________________________________

Updated guidelines for Karismakirken regarding the ongoing virus outbreak
Updated August 13th, 2020 at 10:00 am

Due to the ongoing infection situation with the coronavirus / covid-19, the leadership has come to new, preliminary conclusions and actions.

We do not want to be gripped by fear or contribute to growing concern, but we neither want to risk life and health due to negligence. Let's act on the basis of love and show solidarity and consideration for those who are in some of the risk groups. “Let all that you do be done with love.” 1 Corinthians 16:14.

It is now that we can act collectively, and together help prevent the infection from furhter spreading uncontrollably in society. By acting together with the rest of the community – like the business sector, the local and national authorities, health authorities, we can help to reduce the spread of infection.
Then it is important that we do this together.

The Sunday Service at 12:30 on Sundays will be carried out as usuall, where we have marked some chairs with smiley faces. Use the marked chaires to main 1 meters distance. Everyone are welcome here! The Sunday Service will be bordcasted through Livestream as well. Feel free to follow us here - https://livestream.com/karismakirken

To stop the covid-19 from spreading, follow these instructions:

  • If you are infected, stay home and participate through livestream.
  • Maintain good hygene
  • Keep good distance from eachother, and avoid handshakes, hugging etc
  • Keep the touching of the common fixtures and equipment to a minimum

Are you infected? Let us know on post@karisma.no

Do you need someone to pray for you, or need someone to talk to:

Sources for more information:

Folkehelseinstituttet - https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
Helsenorge - https://helsenorge.no/
Stavanger Kommune - https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/
 

Best regards
The leadership in Karismakirken

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone