27.10.2019
Tormod Røyland | Filipperbrevet 1: Gledens fem grunnsteiner
En serie i 4 deler gjennom Filipperbrevet

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone