TEMAKVELD med Skaperkraft, senter for tro og arbeid

Jobbtid - Hva har etterfølgelse av Jesus med jobb og karriere å gjøre? 60-70 prosent av barn oppvokst i kristne familier, velger bort kirken. En av grunnene viser seg å være manglende kobling mellom tro og arbeid. Torsdag 24.9 kommer Elisabeth Hovland og Petter Johan Sandvand til Karismakirken for å snakke om "Jobbtid - hva har etterfølgelse av Jesus med jobb og karriere å gjøre?".

Program:
Elisabeth Hovland og Petter Johan Sandvand fra Skaperkraft senter for tro og arbeid presenterer funn fra Skaperkraft-gründer Hermund Haalands bok «Samfunnsbygger - kirken ut av isolasjon».

Boken handler om hvordan Jesusetterfølgelse kan se ut utenfor kirkens fire vegger - i studiehverdag og på jobb, om hvordan du finner ”kallet” - og om hvordan Gud har skapt arbeidet blant annet til å gjøre verden litt bedre. Den har truffet en nerve hos mange kristne i Norge, og er en del av en større gjenoppdagelse av at livet i Guds rike handler om hele livet - også arbeidslivet.

Det amerikanske forskningsinstituttet Barna Research publiserte i 2011 boken “You lost me” - hvor nesten 2000 unge som nettopp hadde vokst opp i menighet men som så hadde valgt den bort, ble intervjuet. Oppsummert pekte forskeren på tre grunner til at kirke velges bort: 1) manglende disippelgjøring 2) manglende kobling mellom generasjonene og 3) manglende kobling mellom tro og arbeid. Denne innsikten gir et godt utgangspunkt for å etablere noen konkrete tiltak. Tankesmien Skaperkraft har siden 2011 arbeidet for å utvikle flere unge stemmer i det offentlige rom. I 2019 lanseres Skaperkraft senter for tro og arbeid, for å utruste unge voksne og menigheter til å bedre integrere etterfølgelsen av Jesus i hele livet, og da spesielt i studie- og arbeidsliv.

Samlingen er åpen for alle som er nysgjerrig på hvordan tettere kobling mellom troen og arbeidslivet kan se ut, og er spesielt relevant for deg som fortsatt studerer eller er tidlig i karrieren!

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone