Livsgrupper

En smågruppe er en mindre gruppe (6-12 stk) som møtes regelmessig for å utvikle det grunnleggende kristne fellesskapet. Dette skjer på ulike måter, basert på alder, interesser og rytme i livet, men har hovedfokus på å elske og tjene Jesus og hverandre. Fellesskapet er Jesussentrert, Bibelbasert og Menneskefokusert. Smågruppene er inviterende og inkluderende og bygger relasjoner som styrker og utruster både den enkelte, gruppen og kirken.

Livsgrupper - grupper som gjenspeiler gudstjenestene med fokus på å utvikle:
- fellesskapet med Gud                                    
- fellesskapet med hverandre                            
- forkynnelsen fra gudstjenestene
- bønn og oppmuntring

Formiddagstreff
Nettverksgrupper
Misjonale grupper

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone