Nyere historie og utvikling

Her kan du lese kronologisk om definerende øyeblikk i menighetens historie.

1916: Zion Menighet (pinsemenighet) grunnlegges i Stavanger

1981: Arnfinn Clementsen blir forstander i Zion Menighet, Stavanger, pinsemenighet grunnlagt i 1916

1985-1988: Sterk fornyelsestid i menigheten som resulterer i store forandringer. En ny visjon, ny lederstruktur og ny lovsang vokser fram.

1988: Oktober 1988: Omdannelse av menigheten til Karisma Senter. Menighetsmøtet vedtar nytt navn og nye vedtekter/ retningslinjer som inneholder visjon, oppbygging, ledermodell og betingelser for medlemskap.
Et nytt grunnlag legges for en ny tid!

1989: Høsten 89: Menigheten opplever en vanskelig brytningstid. Ca. 80 medlemmer forlater menigheten i oktober med ønske om å "gjenskape" den gamle pinsemenigheten med navnet Zion. De overtar etter avtale lokalet Zion vederlagsfritt 1.mai 1990.
Begge menigheter; Karisma Senter og "nye Zion" blir værende i Pinsebevegelsen.

1990: 1 mai: Karisma Senter flytter etter avtalen ut av Zion og leier det gamle vekkelseslokalet Bethania (dagens "Stavangeren") for sine møter de nærmeste år.

1991: Januar-mars: Alle medlemmer blir bedt om å bekrefte/ fornye sitt medlemsskap i Karisma Senter etter den utvikling som har vært.

1992: Menigheten går ut av pinsebevegelsen og etablerer seg som en frittstående menighet.
Videreutvikling av ledermodell/ vedtekter vedtas av menighetsmøtet. Pastor utvelger et nytt lederteam, og den nye menighetsmodellen tar sterkere form.

1993: Det nye bygget, "Karisma Senter", bygges og står ferdig til nyttår 1994.

1994: Menigheten Karisma Senter befester og utvikler sin visjon og sitt kall, og finner sin form og struktur.

En grunnvoll er lagt for framtiden !
En menighet for en ny tid - vi bygger videre !

1995:  Bibelskole startes etter intiativ av Arnfinn Clementsen.

2000:  Grunnskolen "Friskolen Vest" startes opp

Nytt skolebygget står ferdig i 2005.

Friskolen Vest og Stavanger Kristne Friskole slår seg sammen i 2006 til "Stavanger Kristne Grunnskole" i Karisma Senters skolebygg. Skolen har skoleåret 2010/2011 100 elever fordelt på klassetrinn 1-10.

2010: Januar: Karisma Senter endrer navn til "Karismakirken", og knytter seg til Pinsebevegelsen i Norge som et nasjonalt nettverk.

2010: August: Nytt pastorpar overtar. Tormod og Irene Røyland, hvor Tormod bli ny hovedpastor
Arnfinn og Liss-Bente Clementsen fratrer etter 29 års tjeneste, og går over i en annen rolle i og ut fra Karismakirken.

2014: Desember: Karismakirken seksjonerer sin eiendom og selger ca 3000 m2 (35%) av seksjonen til Stavanger Kristne Grunnskole.

2015 August: Stavanger Kristne Grunnskoles nye skolebygg står klart til bruk.

2017 April: Karismakirken planter et nytt gudstjenestefellesskap med hovedfokus på unge voksne.

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone