Tro, bibelsyn og verdier

Karismakirken er en frittstående, evangelisk menighet med oppbygging etter det nytestamentlige forbilde. Målet er å se menigheten i den samme kraft og den samme relevans som den første menighet i Apostlenes Gjerninger. Karismakirken tror at Bibelen er Guds ord, og at Bibelen er rettesnor for livet og lære. Vi stiller oss bak bibelsynet som slik det er definert i «Lusannepakten». Karismakirken har en klar og tydelig visjon (link) og utrykker sine verdier gjennom disse nøkkelordene: Troverdig, utfordrende, nær, inkluderende og sjenerøs.

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone