God sommer!

Følg gudstjenestene online i sommer - hver søndag kl 12.00.

Karismakirken vil være en kirke med et folk som elsker Jesus Kristus på en slik måte at andre også opplever seg elsket og inkludert. Vi tror at det meningsfulle livet leves Jesussentrert, Bibelbasert og menneskefokusert. Hovedstrømmen i vår visjon er å forkynne Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Guds plan for alle er først og fremst relasjonen med Kristus - og at det får et naturlig uttrykk i hverdagen som på søndag. Visjonen preger alt vi gjør; i gudstjenester, i Barnekirken, i tenårings- og unge-voksne arbeid, smågrupper i hjemmene og konferanser. Karismakirken er en flergenerasjonskirke og har mange nasjonaliteter representert. Vi ønsker å kunne få være et åndelige hjem for deg!

Irene og Tormod Røyland, pastorpar

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone