Velkommen til Karismakirken!

Karismakirken vil være en kirke med et folk som elsker Jesus Kristus så høyt at andre mennesker også opplever seg elsket og inkludert. Vi tror at Gud har kalt mennesker til å leve Jesussentrert, Bibelbasert og menneskefokusert. Og vi vil gjøre Guds kjærlighet kjent og tilgjengelig for alle gjennom å forkynne Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Dette gjør vi gjennom gudstjenester, Barnekirken, tenårings- og unge-voksne arbeid, smågrupper i hjemmene, konferanser, bibelskole,  samfunnsengasjement og et internasjonalt engasjement i misjon! Vi er stolte over å være en flergenerasjonskirke og mange nasjonaliteter. Velkommen du også!

Irene og Tormod Røyland, pastorpar

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone