Vi er her for deg!

Velkommen til en ny og spennende sesong og høst! Karismakirken vil være en kirke som elsker Jesus Kristus på en slik måte at andre også opplever seg elsket og inkludert. Det gode livet leves Jesussentrert, Bibelbasert og menneskefokusert. Vil er en kirke som forkynner Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Vi er en flergenerasjonskirke, mangfoldig og internasjonal med rom for mange flere! Velkommen!

Irene og Tormod Røyland, pastorpar

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Kontonummer: 2801 38 71606
Vipps  på nett

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone