Jesus, Herre over alt!

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Jesus, Herre over alt! Jesus, Herre over alt!